8. 8. 2020  10:12 Oskar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov
Názov témy anglicky:
Preparation and Application of Bioactive Peptides
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Kristína Markošová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na prípravu a aplikáciu peptidov, pripravených pomocou geneticky modifikovaných mikroorganizmov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.