Sep 19, 2019   12:31 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.
Title of topic in English: Stereoselective synthesis of functionalised α-amino acids by aza-Henry reaction
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Summary: Literárna rešerš – aza-Henryho reakcia, princípy kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) a jej aplikácie v syntéze aminokyselín. Experimentálna časť – Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím CIAT v aza-Henryho reakcii. Štúdium ich transformácii na doležité enantiomérne čisté stavebné bloky organickej syntézy. Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyzikálno – chemickými metódami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.