Oct 19, 2019   12:38 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Extrakcia stilbénových derivátov ako liečivých látok zo smrekovej kôryxtrakciou
Title of topic in English: Extraction of stilbene derivatives as medicinal products from spruce bark
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Aleš Ház, PhD.
Summary: Cieľom práce je zistiť a porovnať vplyv urýchlenej extrakcie organickými rozpúšťadlami (ASE) a extrakcie superkritickým oxidom uhličitým (SCE) na smrekovú kôru. Pri sledovaní účinnosti extrakcie sa budú meniť parametre ako teplota, tlak a typy rozpúšťadiel. Hlavné zameranie podmienok extrakcie bude na stilbény a ich deriváty, ktoré môžu mať využitie ako látky s farmaceutickým účinkom. Vplyv sa bude posudzovať pomocou navrhnutého plánovaného experimentu na základe účinnosti extrakcie a kvality extraktov. Súčasťou práce je tiež čiastočná separácia produktov extrakcie na základe vybraných podmienok/parametrov. Identifikácia zloženia extraktov sa uskutoční pomocou plynovej chromatogravie s hmotnostnou spektrometriou GC/MS.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.