18. 7. 2019  10:46 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
Název tématu anglicky: Design and manufacture of a prototype transport unit for bearing units TBU 130x230x160 TN
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť prepravný prípravok pre krytovanú kuželíkovú ložiskovú jednotku TBU 130x230x160 TN. Jednotka sa používa v osobnej železničnej preprave pre nápravy koľajových vozidiel. V teoretickej časti sa práca zaoberá detailným popisom ložiskovej jednotky, možnosťami poškodenia so zameraním na poškodenia pri preprave, problematikou konštruovania, problematikou návrhu prípravkov a identifikáciou funkčných a technologických prvkov prípravku. V praktickej časti sa práca v druhom bode zaoberá technickým benchmarkingom existujúceho riešenia a posledným bodom je samotný návrh CAD modelu prípravku, tvorba výkresovej dokumentácie a výroba prípravku aditívnou technológiou. Diplomová práca bude vypracovaná na MTF STU a v KINEX BEARINGS a.s. Body zadania: 1. Štúdium problematiky návrhu prepravných prípravkov 2. Technický benchmarking 3. Návrh prepravného prípravku pre TBU 130x230x160 TN 4. Výroba prepravného prípravku pre TBU 130x230x160 TN 5. ZhodnotenieOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.