Jun 16, 2019   2:43 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
Title of topic in English: Design and manufacture of a prototype transport unit for bearing units TBU 130x230x160 TN
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť prepravný prípravok pre krytovanú kuželíkovú ložiskovú jednotku TBU 130x230x160 TN. Jednotka sa používa v osobnej železničnej preprave pre nápravy koľajových vozidiel. V teoretickej časti sa práca zaoberá detailným popisom ložiskovej jednotky, možnosťami poškodenia so zameraním na poškodenia pri preprave, problematikou konštruovania, problematikou návrhu prípravkov a identifikáciou funkčných a technologických prvkov prípravku. V praktickej časti sa práca v druhom bode zaoberá technickým benchmarkingom existujúceho riešenia a posledným bodom je samotný návrh CAD modelu prípravku, tvorba výkresovej dokumentácie a výroba prípravku aditívnou technológiou. Diplomová práca bude vypracovaná na MTF STU a v KINEX BEARINGS a.s. Body zadania: 1. Štúdium problematiky návrhu prepravných prípravkov 2. Technický benchmarking 3. Návrh prepravného prípravku pre TBU 130x230x160 TN 4. Výroba prepravného prípravku pre TBU 130x230x160 TN 5. ZhodnotenieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PPN Computer-Aided Design and Production-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.