19. 8. 2019  5:27 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Skrížené kaplingy nitrozlúčenín a ich potenciál v syntéze prírodných látok
Názov témy anglicky: Cross-couplings of nitro compounds and their potential in the synthesis of natural products
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Abstrakt: Literárna rešerš – Skrížené kaplingy nitrozlúčenín. Dostupnosť východiskových nitrozlúčenín a potenciál metodiky v príprave prírodných látok. Syntéza vonnej látky anetolu. Experimentálna časť – Totálna syntéza vonnej látky anetolu skríženým kaplingom nitrozlúčenín. Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyzikálno – chemickými metódamiObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.