19. 8. 2019  20:12 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách
Názov témy anglicky: Practical application of stereoselectivity in heterogeneous reversible chemical reactions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Abstrakt: Literárna rešerš – Princípy a aplikácie reverzibilných chemických reakcií spojených s kryštalizáciou. Experimentálna časť – Nové aplikácie stereoselektívnych, reverzibilných chemických reakcií spojených s kryštalizáciou a ich využitie v totálnej syntéze prírodných látok. Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyzikálno – chemickými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.