Oct 16, 2019   11:08 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Title of topic in English: Preparation and characterization of polynuclear Ni(II) complexes with Schiff bases
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Summary: Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich rôzne fyzikálne vlastnosti. Hlavným cieľom bakalárskeho projektu bude štúdium a analýza literárnych údajov o existujúcich viacjadrových komplexoch niklu so Schiffovými zásadami. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria na organickú syntézu Schiffových zásad (aromatických imínov) a ich následnú komplexáciu na nikelnatý ión. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG štruktúrna analýza).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.