Feb 18, 2020   10:35 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Title of topic in English: Comparison of extraction methods suitable for NMR metabolomic studies
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Summary: Práca sa zameria na optimalizáciu protokolu extrakcie metabolitov z rôznych typov buniek (bakteriálne, fungálne, rastlinné, živočíšne) a ich vzájomné porovnanie. Výsledkom by mal byť návod na výber správnej metódy pre kvantitatívne metabolomické merania a identifikácia a kvantifikácia čo najväčšieho počtu metabolitov. Študent sa popri všetkom naučí ovládať NMR spektrometer a kvantifikovať zložky zmesí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN426Z0_4B Fundamentals of General Microbiology