19. 8. 2019  5:30 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Názov témy anglicky: Comparison of extraction methods suitable for NMR metabolomic studies
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Abstrakt: Práca sa zameria na optimalizáciu protokolu extrakcie metabolitov z rôznych typov buniek (bakteriálne, fungálne, rastlinné, živočíšne) a ich vzájomné porovnanie. Výsledkom by mal byť návod na výber správnej metódy pre kvantitatívne metabolomické merania a identifikácia a kvantifikácia čo najväčšieho počtu metabolitov. Študent sa popri všetkom naučí ovládať NMR spektrometer a kvantifikovať zložky zmesí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPTN426Z0_4B Základy všeobecnej mikrobiológie