Oct 24, 2020   2:47 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu
Title of topic in English: Developement and control of mechatronic process
State of topic:
approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je navrhnúť, vytvoriť a naprogramovať mechatronické váhovacie zariadenie typu "Ball and Beam". Takéto zariadenie pozostáva z vodiacich koľajníc a gule, ktorá sa na nich môže v jednej osi voľne pohybovať. Zariadenie umožňuje prostredníctvom elektromotora nakláňať koľajnicu a tým vychyľovať guľu z jej pôvodnej pozície. Pozícia je meraná vhodným snímačom. Úlohou riadenia takéhoto systému je zabezpečiť také kontinuálne nakláňanie koľajnice, aby guľa buď ostala stacionárna v nejakom bode (žiadanej pozícií) aj napriek externých poruchám, resp. aby dokázala sledovať vopred definovanú trajektóriu v čase. Požiadavky na uchádzača: základné znalosti mechaniky a elektrotechniky; pokročilé znalosti programovania mikropočítačov; pokročilé znalosti programovania v MATLABe; základné znalosti modelovania mechanických procesov; základné znalosti návrhu PID regulátorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.