Jun 26, 2019   2:02 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zosynchronizovanie IBA dátových výstupov meracieho systému urýchľovača
Title of topic in English: Synchronization of the IBA data outputs of the accelerator measuring system
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Advanced Technologies Research Institute - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Summary: Zosynchronizovanie IBA dátových výstupov meracieho systému 6 MV tandemového urýchľovača iónov do .xnra formátu programu SIMNRA 7.01. Aktuálne dátové výstupy sú vo formátoch pre staršie verzie vyhodnocovacích softvérov, ich transformácia na použitie v novom programe je zdĺhavá a nepohodlná, a taktiež nie všetky potrebné parametre merania sú aktuálne prístupné. Pozri: SIMNRA User’s Guide v prílohe (str. 61 – 65; 75). https://home.mpcdf.mpg.de/~mam/SIMNRA-Users-Guide.pdfLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.