27. 5. 2019  3:39 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zosynchronizovanie IBA dátových výstupov meracieho systému urýchľovača
Názov témy anglicky: Synchronization of the IBA data outputs of the accelerator measuring system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Abstrakt: Zosynchronizovanie IBA dátových výstupov meracieho systému 6 MV tandemového urýchľovača iónov do .xnra formátu programu SIMNRA 7.01. Aktuálne dátové výstupy sú vo formátoch pre staršie verzie vyhodnocovacích softvérov, ich transformácia na použitie v novom programe je zdĺhavá a nepohodlná, a taktiež nie všetky potrebné parametre merania sú aktuálne prístupné. Pozri: SIMNRA User’s Guide v prílohe (str. 61 – 65; 75). https://home.mpcdf.mpg.de/~mam/SIMNRA-Users-Guide.pdfObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.