20. 7. 2019  7:07 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh montáže vybraného elektrotechnického výrobku
Název tématu anglicky: Design of assembly of selected electrotechnical product
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na návrh spôsobov montáže vybraného elektrotechnického výrobku. Budú zhodnotené montážne varianty, vypracovanie layoutu montážnej haly, prepočtov s následným technicko-ekonomickým vyhodnotením. Body zadania: 1 Súčasný stav 2 Montážne systémy 3 Návrh montáže vybraného výrobku 4 ZhodnotenieOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.