Jul 16, 2019   12:03 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.
Title of topic in English: Optical Defects Detection on Formed Parts in Conditions of Manufacturing in Volkswagen a.s.
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Summary: Cieľ práce, hrubá štruktúra práce, popis požadovaných informácií k práci: Cieľom je navrhnúť a otestovať systém umožňujúci doplňujúcu optickú kontrolu výliskov v ich kritických zónach, ktorá upozorní obsluhu výrobnej linky na vznik chyby, a tým eliminuje riziko úniku chybných výliskov do ďalšieho procesu. Úlohy: 1. Naštudujte si princípy fungovania kontroly lisovaných dielov a aktuálny stav problematiky. 2. Analyzujte možné postupy a vyberte vhodné programovacie nástroje, operačný systém, algoritmy a hardvérové súčasti. 3. Navrhnite systém optickej kontroly a vytvorte softvérové riešenie na detekciu chýb na nasnímaných obrazoch. Prakticky realizujte systém optickej kontroly. 4. Vytvorené softvérové riešenie experimentálne overte. Vypracujte používateľskú dokumentáciu.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.