13. 8. 2020  2:07 Ľubomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Povrchové úpravy rezných nástrojov
Názov témy anglicky:
Surface treatment of cutting tools
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá rôznymi možnosťami povrchovej úpravy rezných nástrojov. 1. Význam povrchových úprav a metódy úprav povrchu. 2. Prehľad experimentálnych zariadení na MTF pre úpravu povrchov. 3. Výsledky experimentov a praktické príklady použitia nástrojov s povrchovou úpravou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.