Oct 19, 2019   9:15 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie rôznych PDMS sorbentov na úpravu vzoriek v analýze vín
Title of topic in English: Efficiency of PDMS phase for sample preparation methods in wine analysis
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Summary: Bakalárska práca bude zameraná na aplikáciu PDMS sorbentov v rôznych extrakčných metódach na analýzu prchavých organických zlúčenin vo vzorkach vín. Osobitná pozornosť sa bude venovať najmä hľadaniu vhodných pracovných podmienok (napr. čas extrakcie, množstvo sorbentu, prídavok modifikátora) a možnosti kombinovania niekoľkých extrakčných techník na zlepšenie efektivity analýzy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.