Jul 16, 2019   12:03 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Správa šifrovacích kľúčov v cloude
Title of topic in English: Key Management in Cloud
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Summary: Cloudové služby chánia informácie šifrovaním. Skutočnú zodpovednosť má však ten, kto kontroluje šífrovacie kľúče. Možnosti sú použiť kľúč poskytovateľa, dodať mu vlastný kľúč, ktorý môže byť chránený vo virtuálnom šifrovacom module, alebo držať šifrovací kľúč u seba. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku správy šifrovacích kľúčov v cloude resp. v databázach. 2. Porovnajte možnosti správuy kľúčov poskytovateľom, v jeho virtuálnom šifrovacom module (HSM), a v prípade, že sa dešifruje u zákazníka. 3. Vyhodnoťte stupeň ochrany poskytnutými jednotlivými možnosťami. 4. Teoreticky a experimentálne vyhodnoťte potrebné zdroje na de/šifrovanie u zákazníka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.