23. 8. 2019  13:06 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriek
Názov témy anglicky: Posibilities of use of chiral high performance liquid chromatography in pharmaceutical analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Abstrakt: Projekt bude zameraný na zosumarizovanie aktuálnych publikovaných informácií zameraných na možnosti použitia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu enantiomérov biologicky významných látok vo farmaceutických prípravkoch. Experimentálna práca bude zameraná na prešetrenie podmienok extrakcie analytov zo vzoriek a výber podmienok HPLC separácie enantiomérov vybraných látok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.