Sep 20, 2019   11:39 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zvuk, ultrazvuk a rázové vlny v medicíne
Title of topic in English: Sound, ultrasound and shock waves in medicine
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.
Summary: Mechanické vlnenie - zvuk, ultrazvuk a rázové vlny sa v hojnej miere využívajú v modernej medicíne vzhľadom na ich neinvazívne pôsobenie, finančnú nenáročnosť prístrojového vybavenia, ako aj vzhľadom na dostatočne spoľahlivú výpovednú zobrazovaciu hodnotu. V práci sa predpokladá spracovanie: 1. charakteristiky jednotlivých typov mechanického vlnenia a ich špecifikácií, 2. fyzikálnych princípov zdrojov zvuku, ultrazvuku a rázových vĺn, 3. fyzikálnych princípov diagnostických a terapeutických metód, využívajúcich uvedené vlnenia. Práca poskytne rešeršný prehľad súčasných diagnostických aplikácií zvuku a ultrazvuku - audiometriu, ultrasonografiu, ako aj terapeutických metód, využívajúcich rázové vlny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN428F3_4B Physics II