Oct 14, 2019   3:48 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Geopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtoch
Title of topic in English: Geopolymers as potential materials for apllications in geothermall wells
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Summary: Geopolyméry syntetizované za bežných laboratórnych podmienok alkalickou aktiváciou hlinitokremičitých materiálov budú následne vystavené simulovaným hydrotermálnym podmienkam. Vyššia teplota a tlak v laboratórnom autokláve poslúžia na overenie vhodnosti pripravených materiálov pre použitie predovšetkým v nižších častiach geotermálnych vrtov. Geopolyméry disponujú zvýšenou odolnosťou voči kyselinám i vysokým teplotám. Predbežné výskumy preukázali, že ich už aj tak excelentné mechanické vlastnosti možno ďalej zlepšiť hydrotermálnym ošetrením. Geopolyméry preto môžu predstavovať sľubnú alternatívu ku konvenčným spojivám, používanie ktorých sprevádzajú závažné problémy. Pomocou dostupných analytických metód (RTG, TGA/DTG, REM) bude stanovený vzťah medzi chemickým a mineralogickým zložením východiskových materiálov a konečných vzoriek, ako aj ich mechanickými vlastnosťami reprezentovanými pevnosťami v tlaku a v ťahu pri ohybe. Výsledky práce prispejú k pochopeniu chemizmu reakcií, ktoré prebiehajú za náročných hydrotermálnych podmienok.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.