26. 8. 2019  2:25 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Geopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtoch
Názov témy anglicky: Geopolymers as potential materials for apllications in geothermall wells
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Abstrakt: Geopolyméry syntetizované za bežných laboratórnych podmienok alkalickou aktiváciou hlinitokremičitých materiálov budú následne vystavené simulovaným hydrotermálnym podmienkam. Vyššia teplota a tlak v laboratórnom autokláve poslúžia na overenie vhodnosti pripravených materiálov pre použitie predovšetkým v nižších častiach geotermálnych vrtov. Geopolyméry disponujú zvýšenou odolnosťou voči kyselinám i vysokým teplotám. Predbežné výskumy preukázali, že ich už aj tak excelentné mechanické vlastnosti možno ďalej zlepšiť hydrotermálnym ošetrením. Geopolyméry preto môžu predstavovať sľubnú alternatívu ku konvenčným spojivám, používanie ktorých sprevádzajú závažné problémy. Pomocou dostupných analytických metód (RTG, TGA/DTG, REM) bude stanovený vzťah medzi chemickým a mineralogickým zložením východiskových materiálov a konečných vzoriek, ako aj ich mechanickými vlastnosťami reprezentovanými pevnosťami v tlaku a v ťahu pri ohybe. Výsledky práce prispejú k pochopeniu chemizmu reakcií, ktoré prebiehajú za náročných hydrotermálnych podmienok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.