21. 9. 2019  15:10 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv parametrov spekania na tvarovú stálosť kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlače
Názov témy anglicky: Influence of sintering parameters on shape and size of objects prepared by 3D printing of ceramic composites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Veteška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Veteška, PhD.
Abstrakt: Úlohou študenta je sledovať vplyv jednotlivých premenných počas tzv. debindingu (odstraňovanie spojiva z kompozitných systémov polymér-keramika) a následného spekania na deformácie telesa. Cieľom je optimalizovať tepelný režim spracovania telies pripravených pomocou 3D tlače keramických kompozitov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPTN411U0_4B Úvod do moderných anorganických materiálov