14. 10. 2019  3:13 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie RDC v štruktúrnej analýze antagonistov morfínu
Názov témy anglicky: RDC in morphine antagonists structure analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Doháňošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Doháňošová, PhD.
Abstrakt: Reziduálne dipólovo-dipólové interakcie (RDC) predstavujú v NMR spektroskopii relatívne nový a mimoriadne významný typ štruktúrnej informácie o priestorovej orientácii jednotlivých častí molekuly. Úlohou tejto práce bude pokúsiť sa aplikovať túto metodiku v štruktúrnej analýze antagonistov morfínu, schopných blokovať účinok opiátu pri predávkovaní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.