20. 9. 2019  5:40 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza kvality prameňov v lokalite Vysoké Tatry
Název tématu anglicky: Analysis of the quality of the springs in the area High Tatras
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá vyhodnocovaním kvality a kvantity prameňov v záujmovom území lokality Vysoké Tatry. Súčasťou práce bude vyhodnotenie súčasneho stavu prameňov s ohľadom na ich kvalitu a kvantitu a vyhodnotenie vhodnosti využívania týchto prameňov na pitné účely s ohľadom na platnú legislatívuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.