18. 9. 2019  0:02 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza kvality prameňov v lokalite Vysoké Tatry
Názov témy anglicky: Analysis of the quality of the springs in the area High Tatras
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá vyhodnocovaním kvality a kvantity prameňov v záujmovom území lokality Vysoké Tatry. Súčasťou práce bude vyhodnotenie súčasneho stavu prameňov s ohľadom na ich kvalitu a kvantitu a vyhodnotenie vhodnosti využívania týchto prameňov na pitné účely s ohľadom na platnú legislatívuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.