Jan 28, 2020   10:43 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Residential house
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Summary: Záverečná bakalárska práca rieši bytový dom na úrovni projektu na realizáciu stavby. Má dve časti, grafickú a textovú časť. Grafická časť bude obsahovať situáciu, 3 pôdorysy, 2 rezy, pohľad, vykresy vybraných detailov a poster. Textovú časť bude tvoriť technická správa, výpisy profesných prác (napr.stolárskych prác,zámočníckych prác a klampiarskych výrobkov), výpisy stavebých úprav zdravotnej techniky a vykurovania, resp. tepelnotechnické posúdenie minimálne v rozsahu STN 73 0540-2:2012.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.