22. 9. 2019  5:34 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky: Residential house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Abstrakt: Záverečná bakalárska práca rieši bytový dom na úrovni projektu na realizáciu stavby. Má dve časti, grafickú a textovú časť. Grafická časť bude obsahovať situáciu, 3 pôdorysy, 2 rezy, pohľad, vykresy vybraných detailov a poster. Textovú časť bude tvoriť technická správa, výpisy profesných prác (napr.stolárskych prác,zámočníckych prác a klampiarskych výrobkov), výpisy stavebých úprav zdravotnej techniky a vykurovania, resp. tepelnotechnické posúdenie minimálne v rozsahu STN 73 0540-2:2012.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.