Sep 20, 2019   7:48 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Určenie vzťahu medzi distribúciou veľkosti pórov a distribúciou veľkosti ich rezov
Title of topic in English: Determining the relationship between pore size distribution and the size distribution of their cuts
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kovár, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Kovár, CSc.
Summary: Urobme myšlienkový experiment: zaplňme veľkú debnu ping-pongovými loptičkami a tie zalejme súvislou hmotou (napríklad betónom), ktorá stvrdne (loptičky modelujú póry napríklad v pórobetóne). Urobme vodorovný rez vytvrdnutou hmotou a premerajme priemery otvorov v reze (takto sa to v praxi robí). Je zrejmé, že priemery otvorov majú svoju distribúciu, ktorá je často pokladaná za distribúciu veľkosti priemerov loptičiek (tie sú v tomto prípade všetky rovnaké!). Otázka znie: ako sa dá získať z distribúcie veľkosti rezov pórov distribúcia veľkosti pórov? Náplňou práce je modelovanie vzťahov na počítači.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.