17. 10. 2019  5:30 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Určenie vzťahu medzi distribúciou veľkosti pórov a distribúciou veľkosti ich rezov
Názov témy anglicky: Determining the relationship between pore size distribution and the size distribution of their cuts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Kovár, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimír Kovár, CSc.
Abstrakt: Urobme myšlienkový experiment: zaplňme veľkú debnu ping-pongovými loptičkami a tie zalejme súvislou hmotou (napríklad betónom), ktorá stvrdne (loptičky modelujú póry napríklad v pórobetóne). Urobme vodorovný rez vytvrdnutou hmotou a premerajme priemery otvorov v reze (takto sa to v praxi robí). Je zrejmé, že priemery otvorov majú svoju distribúciu, ktorá je často pokladaná za distribúciu veľkosti priemerov loptičiek (tie sú v tomto prípade všetky rovnaké!). Otázka znie: ako sa dá získať z distribúcie veľkosti rezov pórov distribúcia veľkosti pórov? Náplňou práce je modelovanie vzťahov na počítači.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.