Sep 20, 2019   5:09 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210
Title of topic in English: Differences in expression of endoplasmic proteins between thapsigargin resistant and sensitive L1210 leukemia cell lines
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Summary: Endoplazmatické rtikulum (ER) je bunková organela, ktorá sa podieľa na dôležitých signálnych bunkových procesoch, ako napríklad odpovedi bunky na stres alebo aktivácie bunkovej smrti apoptózy. Dôležitým proteínom ER ovplyvňujúceho vápnikovú homestázu je pumpa SERCA, ktorá je dôležitá pre normálne fungovanie bunky. Inhibítorom pumpy SERCA je tapsigargín, ktorý pri pretrvávajúcom pôsobení vyvoláva v bunke strese a napokon môže aktivovať apoptózu. Táto práca sa bude zaoberať zmenami v expresii proteínov ER tapsigargín rezistentných a senzitívnych buniek, ktoré by mohli poukazovať na mechanizmus rezistencie na inhibítor tapsigargín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.