17. 8. 2019  17:08 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210
Názov témy anglicky: Differences in expression of endoplasmic proteins between thapsigargin resistant and sensitive L1210 leukemia cell lines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Abstrakt: Endoplazmatické rtikulum (ER) je bunková organela, ktorá sa podieľa na dôležitých signálnych bunkových procesoch, ako napríklad odpovedi bunky na stres alebo aktivácie bunkovej smrti apoptózy. Dôležitým proteínom ER ovplyvňujúceho vápnikovú homestázu je pumpa SERCA, ktorá je dôležitá pre normálne fungovanie bunky. Inhibítorom pumpy SERCA je tapsigargín, ktorý pri pretrvávajúcom pôsobení vyvoláva v bunke strese a napokon môže aktivovať apoptózu. Táto práca sa bude zaoberať zmenami v expresii proteínov ER tapsigargín rezistentných a senzitívnych buniek, ktoré by mohli poukazovať na mechanizmus rezistencie na inhibítor tapsigargín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.