Jul 18, 2019   3:07 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh akademického informáčného systému s otvoreným zdrojovým kódom
Title of topic in English: Proposal of an open-source academic information system
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Erich Stark
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Erich Stark
Summary: Cieľom práce je preskúmať existujúce možnosti akademických informačných systémov a navrhnúť také riešenie, ktoré bude modulárne a jednoducho rozšíriteľné s využitím moderných technológií. Výstupom by mal byť návrh architektúry OpenAIS, z ktorého sa budú implementovať časti, ktoré poslúžia ako základ pre budúci rozvoj systému. 1. Preskúmajte možnosti existujúcich akademických informačných systémov a spravte ich porovnanie. 2. Navrhnite model ukladania dát a vytvorte webové služby pomocou Node.js frameworku loopback s využitím OpenAPI štandardu. 3. Naštudujte moderný webový framework Angular pre tvorbu webových alebo PWA (progresívnych webových aplikacií). 4. Zistite možnosti tvorby modulov, ktoré by dopĺňali funkcionalitu informačného systému. 5. Implementujte navrhnuté riešenie s naštudovanými technológiami. 6. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a používanie. Zdroje: 1. https://www.typescriptlang.org/ 2. https://angular.io/tutorial 3. https://www.udemy.com/the-complete-guide-to-angular-2 4. https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api 5. https://hackernoon.com/restful-api-designing-guidelines-the-best-practices-60e1d954e7c9 6. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.