20. 9. 2019  14:18 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: mobileSQM
Názov témy anglicky: mobileSQM
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Mažári
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Mažári
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre OS Android, ktorá nasníma nočnú oblohu a určí svetelné znečistenie na jednotlivých častiach snímky. Úlohy: 1. Naštudovať technológie pre tvorbu mobilných aplikácií. 2. Naštudovať techniky spracovania obrazu. 3. Implementovať vlastnú aplikáciu na určenie svetelného znečistenia nočnej oblohy. 4. Otestovať aplikáciu a porovnať ju s inými aplikáciami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.