Oct 21, 2019   6:00 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kompozitné vrstvy PEDOT:PSS s nanočasticami pre elektródové systémy
Title of topic in English: PEDOT:PSS composite layers with nanoparticles to electrode systems
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Summary: Cieľom práce je príprava a homogenizácia disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS s 3D a 2D nanočasticami (CB, grafit, grafén, MXén, haloizid, TiO2, ZnO...) metódou doctor blade, prípadne sieťotlačou. Sledovať sa bude vplyv ultrazvuku, homogenizácie koloidným miešaním, homogenizácie guľôčkami... na kvalitu vrstiev a jednotlivé disperzie sa budú charakterizovať reoviskozimetriou, tlačiteľnosťou, spektrálnymi metódami a mikroskopicky (napr. rozmer častíc). Príprava vrstiev systémom doctor blade a shear s použitím zvýšenej teploty, prípadne elektrického poľa pre vodivé a polovodivé elektródové systémy. Charakterizácia pripravených vrstiev meraním homogenity, hrúbky, vodivosti (laterálne, kolmo, teplotne), transparentnosti a spektrálnej charakteristiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-POFO Graphic Arts Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.