13. 8. 2020  1:56 Ľubomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kompozitné vrstvy PEDOT:PSS s nanočasticami pre elektródové systémy
Názov témy anglicky:
PEDOT:PSS composite layers with nanoparticles to electrode systems
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je príprava a homogenizácia disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS s 3D a 2D nanočasticami (CB, grafit, grafén, MXén, haloizid, TiO2, ZnO...) metódou doctor blade, prípadne sieťotlačou. Sledovať sa bude vplyv ultrazvuku, homogenizácie koloidným miešaním, homogenizácie guľôčkami... na kvalitu vrstiev a jednotlivé disperzie sa budú charakterizovať reoviskozimetriou, tlačiteľnosťou, spektrálnymi metódami a mikroskopicky (napr. rozmer častíc). Príprava vrstiev systémom doctor blade a shear s použitím zvýšenej teploty, prípadne elektrického poľa pre vodivé a polovodivé elektródové systémy. Charakterizácia pripravených vrstiev meraním homogenity, hrúbky, vodivosti (laterálne, kolmo, teplotne), transparentnosti a spektrálnej charakteristiky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-POFO polygrafia a fotografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.