Oct 21, 2019   3:09 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vzťah medzi mineralogickým a chemickým zložením prímesi typu II do betónu a puzolánovou reaktivitou, indexom aktivity a pevnosťou mált
Title of topic in English: Relation among mineralogical and chemical composition of Type II additions for use in concrete and pozzolan reactivity, activity index and strength of the mortars
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Summary: Betonárska prax je v súčasnosti založená na použití cementu a prímesí typu II pre použitie do betónu, ktoré nahradzujú časť energeticky a tým aj ekonomicky náročného cementu takým spôsobom, že zhotovený betón disponuje rovnakými, avšak majoritne lepšími úžitkovými vlastnosťami ako betón iba za použitia cementu. Zámer tejto témy na bakalársku prácu nie je technológia betónu, ale porovnávacia štúdia sústredená na špecifikáciu vzťahu medzi úžitkovými vlastnosťami samotných prímesí a ich chemických či mineralogických charakteristík, od ktorých rozhodujúcim spôsobom závisia úžitkové vlastnosti prímesí a v konečnom efekte aj hotového betónu. Bakalárska práca sa uskutoční v kooperácii Oddelenia anorganických materiálov s výskumným pracoviskom Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. v Bratislave.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.