22. 9. 2019  8:02 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vzťah medzi mineralogickým a chemickým zložením prímesi typu II do betónu a puzolánovou reaktivitou, indexom aktivity a pevnosťou mált
Názov témy anglicky: Relation among mineralogical and chemical composition of Type II additions for use in concrete and pozzolan reactivity, activity index and strength of the mortars
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Betonárska prax je v súčasnosti založená na použití cementu a prímesí typu II pre použitie do betónu, ktoré nahradzujú časť energeticky a tým aj ekonomicky náročného cementu takým spôsobom, že zhotovený betón disponuje rovnakými, avšak majoritne lepšími úžitkovými vlastnosťami ako betón iba za použitia cementu. Zámer tejto témy na bakalársku prácu nie je technológia betónu, ale porovnávacia štúdia sústredená na špecifikáciu vzťahu medzi úžitkovými vlastnosťami samotných prímesí a ich chemických či mineralogických charakteristík, od ktorých rozhodujúcim spôsobom závisia úžitkové vlastnosti prímesí a v konečnom efekte aj hotového betónu. Bakalárska práca sa uskutoční v kooperácii Oddelenia anorganických materiálov s výskumným pracoviskom Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. v Bratislave.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.