Sep 19, 2019   11:05 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Title of topic in English: Volume changes of chosen PCMs
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Summary: Materiály vhodné pre akumuláciu tepla, resp. solárnej energie sú také látky, ktoré podliehajú fázovej premene pri teplotách nižších ako 80 °C. Vďaka fázovej premene sa v danej látke dokáže uskladniť pomerne vysoké množstvo energie, ale zároveň dochádza aj k zmene objemových vlastností. V projekte sa bude experimentálne študovať zmena objemu pri topení rôznych vybraných látok, ktoré sú kandidátmi na akumuláciu tepla. Je potrebná precízna práca so zmyslom pre detail.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education