26. 8. 2019  4:56 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Názov témy anglicky: Volume changes of chosen PCMs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt: Materiály vhodné pre akumuláciu tepla, resp. solárnej energie sú také látky, ktoré podliehajú fázovej premene pri teplotách nižších ako 80 °C. Vďaka fázovej premene sa v danej látke dokáže uskladniť pomerne vysoké množstvo energie, ale zároveň dochádza aj k zmene objemových vlastností. V projekte sa bude experimentálne študovať zmena objemu pri topení rôznych vybraných látok, ktoré sú kandidátmi na akumuláciu tepla. Je potrebná precízna práca so zmyslom pre detail.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova