Oct 18, 2019   9:30 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizácia riadenia informačných panelov
Title of topic in English: Autonomous controll of information panels
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Digitálne informačné a reklamné plochy sú už v dnešnej dobe bežnou súčasťou dnešného sveta. Vzhľadom k vysokej dostupnosti internetového pripojenia je pre efektívne využitie týchto panelov vhodné a nevyhnutné automatizovať niektoré procesy pri objednávaní týchto plôch koncovým zákazníkom. Cieľom práce bude vytvoriť vlastný informačný systém cez ktorý bude možné v reálnom čase objednávať informačné plochy na určitý čas. Tieto informačné plochy budú na tento systém pripojené. Pričom od objednávky po zobrazenie informácií na informačnej ploche neubehne viac ako par minút. Cieľom je umožniť majiteľom týchto informačných plôch riadiť v reálnom čase všetky plochy, ktoré v systéme budú, sprehľadniť voľné plochy. Štatisticky vyhodnotiť využitie jednotlivých plôch. Využitím týchto technológií sa tiež ušetria náklady na výlep plôch na tlač plôch v tlačenej podobe nakoľko využitie informačných reklamných panelov bude efektívnejšie, rýchlejšie, ekonomickejšie a šetriace smerom k životnému prostrediu. Úlohy: 1. Oboznámiť sa so existujúcimi systémami pre riadenie informačných panelov. 2. Podľa požiadaviek urobte návrh procesov a dátového modelu pre systém informačných panelov. 3. Implementujte systém podľa návrhu s dôrazom na schopnosť autonómnej funkcionality zariadenia. 4. Otestujte Vami navrhnutý systém a overte jeho funkčnosť na sade vybraných testovacích scenárov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.