17. 10. 2019  1:24 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizácia riadenia informačných panelov
Názov témy anglicky: Autonomous controll of information panels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Abstrakt: Digitálne informačné a reklamné plochy sú už v dnešnej dobe bežnou súčasťou dnešného sveta. Vzhľadom k vysokej dostupnosti internetového pripojenia je pre efektívne využitie týchto panelov vhodné a nevyhnutné automatizovať niektoré procesy pri objednávaní týchto plôch koncovým zákazníkom. Cieľom práce bude vytvoriť vlastný informačný systém cez ktorý bude možné v reálnom čase objednávať informačné plochy na určitý čas. Tieto informačné plochy budú na tento systém pripojené. Pričom od objednávky po zobrazenie informácií na informačnej ploche neubehne viac ako par minút. Cieľom je umožniť majiteľom týchto informačných plôch riadiť v reálnom čase všetky plochy, ktoré v systéme budú, sprehľadniť voľné plochy. Štatisticky vyhodnotiť využitie jednotlivých plôch. Využitím týchto technológií sa tiež ušetria náklady na výlep plôch na tlač plôch v tlačenej podobe nakoľko využitie informačných reklamných panelov bude efektívnejšie, rýchlejšie, ekonomickejšie a šetriace smerom k životnému prostrediu. Úlohy: 1. Oboznámiť sa so existujúcimi systémami pre riadenie informačných panelov. 2. Podľa požiadaviek urobte návrh procesov a dátového modelu pre systém informačných panelov. 3. Implementujte systém podľa návrhu s dôrazom na schopnosť autonómnej funkcionality zariadenia. 4. Otestujte Vami navrhnutý systém a overte jeho funkčnosť na sade vybraných testovacích scenárov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.