15. 12. 2019  1:49 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aditívna výroba tvarovo zložitých súčiastok
Název tématu anglicky: Additive manufacturing of complex components
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ivan Molnár
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ivan Molnár
Abstrakt: V teoretickej časti sa práca zaoberá popisom využitia metód aditívnej technológie výroby tvarovo zložitých súčiastok v rôznych odvetviach priemyslu. Popisuje dané metódy, ich princípy a výhody ich použitia v porovnaní s inými výrobnými technológiami. V praktickej časti sa práca zaoberá počítačovým modelovaním tvarovo zložitej súčiastky a jej následnou výrobou technológiou aditívnej výroby. V závere práca pojednáva s nadobudnutými výsledkami a hodnotí cieľ práce. 1 Prieskum danej problematiky 2 Návrh a počítačové modelovanie súčiastky 3 Výroba súčiastky aditívnou technológiou 4 Zhodnotenie výsledkov a cieľa práceOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.