19. 1. 2020  0:12 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aditívna výroba tvarovo zložitých súčiastok
Názov témy anglicky: Additive manufacturing of complex components
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Molnár
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivan Molnár
Abstrakt: V teoretickej časti sa práca zaoberá popisom využitia metód aditívnej technológie výroby tvarovo zložitých súčiastok v rôznych odvetviach priemyslu. Popisuje dané metódy, ich princípy a výhody ich použitia v porovnaní s inými výrobnými technológiami. V praktickej časti sa práca zaoberá počítačovým modelovaním tvarovo zložitej súčiastky a jej následnou výrobou technológiou aditívnej výroby. V závere práca pojednáva s nadobudnutými výsledkami a hodnotí cieľ práce. 1 Prieskum danej problematiky 2 Návrh a počítačové modelovanie súčiastky 3 Výroba súčiastky aditívnou technológiou 4 Zhodnotenie výsledkov a cieľa práceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.