Oct 17, 2019   10:07 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikácia biomateriálov s využitím aditívnej technológie výroby
Title of topic in English: Application of biomaterials using additive manufacturing technology
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Molnár
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ivan Molnár
Summary: V teoretickej časti sa práca zaoberá prieskumom problematiky aplikácie biomateriálov v zdravotníctve s využitím metód aditívnej technológie výroby. Ďalej práca pojednáva o výrobe zdravotníckych pomôcok vyrobiteľných výlučne aditívnym spôsobom, druhoch aplikovaných biomateriálov a metódach aditívnej výroby využívaných v oblasti zdravotníctva. V praktickej časti sa práca zaoberá návrhom a výrobou zdravotníckej pomôcky z biomateriálu, popisujú sa jeho vlastnosti, výhody a možné aplikácie. V závere sa hodnotia nadobudnuté výsledky a cieľ práce. 1 Prieskum danej problematiky 2 Návrh zvoleného komponentu 3 Aditívna výroba komponentu 4 Zhodnotenie výsledkov a cieľa práceLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPT Computer-Aided Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.