Jul 20, 2019   10:18 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a výroba súčiastky s využitím aditívnej technológie
Title of topic in English: Design and manufacture of component using additive technology
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Molnár
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ivan Molnár
Summary: V teoretickej časti práca pojednáva o aplikácií aditívnej technológie v strojárskom priemysle. Uvádza metódy, vlastnosti a princípy metód aditívnej technológie uplatňované v oblasti strojárstva a tiež trendy v oblasti zavádzania nových materiálov a metód aditívnej výroby. V praktickej časti sa práca zaoberá počítačovým modelovaním 3D CAD modelu strojárskej súčiastky a následnou výrobou pomocou aditívnej technológie. V závere sa hodnotia dosiahnuté výsledky a cieľ práce. 1 Prieskum danej problematiky 2 Počítačové modelovanie zvolenej súčiastky 3 Aditívna výroba zvolenej súčiastky 4 Vyhodnotenie výsledkov a záverLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PPT Computer-Aided Production Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.