19. 8. 2019  5:41 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia na spracovanie a vizualizáciu výstupov z chemickotechnologických procesov
Názov témy anglicky: An application for processing and visualization of outputs from chemical engineering processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožní simulovať správanie rôznych procesov chemickej, biochemickej a potravinárskej technológie. Výsledky simulácie správania sa procesov typických pre chemický priemysel produkujúci pokročilé chemické materiály sa budú ukladať do databázy. Tieto výsledky môžu byť zobrazované dynamicky počas simulácie, alebo staticky (z databázy) po skončení simulácie procesov chemického priemyslu. Na tvorbu aplikácie budú použité štandardné jazyky HTML, JavaScript, PHP a SQL(MySQL).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.