Oct 16, 2019   3:51 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikácia na spracovanie a vizualizáciu výstupov z chemickotechnologických procesov
Title of topic in English: An application for processing and visualization of outputs from chemical engineering processes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Summary: Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožní simulovať správanie rôznych procesov chemickej, biochemickej a potravinárskej technológie. Výsledky simulácie správania sa procesov typických pre chemický priemysel produkujúci pokročilé chemické materiály sa budú ukladať do databázy. Tieto výsledky môžu byť zobrazované dynamicky počas simulácie, alebo staticky (z databázy) po skončení simulácie procesov chemického priemyslu. Na tvorbu aplikácie budú použité štandardné jazyky HTML, JavaScript, PHP a SQL(MySQL).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.