27. 10. 2020  8:33 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitie
Názov témy anglicky:
Quasigroup searching for cryptographic purposes
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt:
Kvázigrupy predstavujú zaujímavú štruktúru pre kryptografické účely. Boli úspešne použité v niektorých šifrách. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku týkajúcu sa použitia kvázigrúp v kryptografii. 2. Implementujte vhodné softvérové nástroje na hľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické účely. 3. Zamerajte sa na hľadanie kvázigrúp pomocou SAT solverov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.