22. 9. 2019  16:51 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitie
Názov témy anglicky: Quasigroup searching for cryptographic purposes
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Kvázigrupy predstavujú zaujímavú štruktúru pre kryptografické účely. Boli úspešne použité v niektorých šifrách. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku týkajúcu sa použitia kvázigrúp v kryptografii. 2. Implementujte vhodné softvérové nástroje na hľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické účely. 3. Zamerajte sa na hľadanie kvázigrúp pomocou SAT solverov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.