14. 12. 2019  8:38 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Názov témy anglicky: Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Abstrakt: - Príprava a spracovanie elastomérnych magnetických kompozitov s magneticky aktívnymi plnivami technológiou vytláčania - Vyhodnotenie vplyvu obsahu magneticky aktívneho plniva na sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické, reologické a tieniace charakteristiky kompozitov a výrobkov vo forme káblov. Konzultant: Ing. Andrea Kvasničáková - ÚPSP FCHPT STU Ing. Henrich Krump, PhD. - BizLink Technology s. r. o. Trenčianska TepláObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.